Dopunska ovlaštenja

Diverso Impex d.o.o. posjeduje koncesije za slijedeće tečajeve, po standardu STCW 95 i odobrene od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Tečajevi iz kategorije: Brodice i jahte

D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje osim brze brodice (STCW VI/2-1)


D18 – Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje (STCW VI/2-2)


D30 – Osposobljenost za rad na brzom plovilu


D31 – Osposobljenost za upravljanje brzim plovilom


Voditelj brodice A kategorije


Voditelj brodice B kategorije


Voditelj brodice C kategorije


Zapovjednik jahte A kategorije (jahta do 100 BT)


Zapovjednik jahte B kategorije (jahta do 500 BT)


Tečajevi iz kategorije: Brodska elektronika

Automatika i upravljanje


D49A – Visoki napon – Radna razina – High Voltage Course


D49B – Visoki napon – Upravljačka razina – High Voltage


Električna propulzija


Kompjuterske mreže


Niski napon


Osnovni tečaj električna energija na brodu


Osnovni tečaj za kompjutere


PLC (programibilni logički kontroleri)


Sigurno rukovanje električnim uređajima u eksplozivnim područjima


Tečajevi iz kategorije: Ljudski resursi

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu


D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici


D47A – Unapređenje timskog rada na brodu – radna razina


D47B – Unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina


Human Element, Leadership and Management – Upravljačka ili radna razina


Tečajevi iz kategorije: Morski okoliš

D48 – Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša


Tečajevi iz kategorije: Ostali tečajevi

Ostali preporučeni tečajevi


Tankeri za prijevoz nafte s dvostrukom oplatom


VLCC Tanker napredni tečaj rad s teretom


Napredno upravljanje i manevriranje remorkerima


Transas ECDIS


D50A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina


Tečajevi iz kategorije: Radio služba

D9 – Radiooperater s ograničenom ovlasti (ROC) (HR IV/1)


D11 – Radiooperater s općom ovlasti – (GOC) (STCW IV/2)


Tečajevi iz kategorije: RoRo putnički

D21-D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – posada


D21-D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – časnik


Tečajevi iz kategorije: Sigurnost i medicina

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu


D2 – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)


D12 – Upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)


D19 – Pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4-1)


D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2)


D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c)


D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)


D33 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu


D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci


D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)


D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)


Marine accident and incident investigation course


Tečajevi iz kategorije: Simulator

AIS – Automatski Identifikacijski Sustav


D6A – Korištenje radarskog uređaja


D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina)


D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Upravljačka razina)


D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom


Tečajevi iz kategorije: Tankeri

D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije ( STCW V/1-1-1)


D13B – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-1)


D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2)


D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2)


D16 – Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1-3)