D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina)

Trajanje tečaja D6B i vremensko ograničenje breveta

Tečaj za dobivanje breveta D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina) traje 50 sati (5 dana).

Rok valjanosti D6B breveta (ovlaštenja) je pet godina od dana izdavanja.

Od čega se sastoji tečaj D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina)?

Tečaj se sastoji od sljedećih cjelina:

 • Teorijske osnove i upotreba pomorskih radarskih sustava
 • Uključivanje i podešavanje radara prema uputama proizvođača
 • Ručno radarsko ucrtavanje (Plotiranje)
 • Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe
 • Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe
 • Upotreba radara u izbjegavanju sudara ili položaja opasnih blizina
 • Opis ARPA sustava
 • Rad s ARPA sustavom

Što je plotiranje?

Radari tipa ARPA vrše automatsko plotiranje i operator (časnik na straži može vidjeti sve potrebne elemente poduzimanje manevra izbjegavanja sudara. Međutim i ”obični” navigacijski radari mogu se efikasno koristiti za izbjegavanje sudara, ali za relativno manji broj ciljeva (2 do 4), što ovisi od uvježbanosti operatera. Ovaj problem se rješava na manevarskom dijagramu ili radarskom dijagramu koristeći uglavnom relativnu metodu rješavanja problema. To se naziva PLOTIRANJE.

Upotreba radara u svrhu sigurnosti plovidbe

Određivanje pozicije pomoću radara

 • Pozicija broda istovremenim mjerenjem dviju ili više udaljenosti
 • Pozicija broda istovremenim smjeranjem dvaju ili više smjerova (azimuta ili pramčanih kutova)
 • Pozicija broda kombinacijom smjera i udaljenosti
 • Identifikacija nepoznatih objekata
 • Približavanje obali

Upotreba paralelnog indeksa (PI)

 • Dovođenje broda na točku sidranja
 • Točka promjene kursa i međutočka

Opis ARPA sustava

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) je kompjutorizirani radarski sustav za automatsko ucrtavanje i izbjegavanje sudara.

Temeljna prednost ARPA radara u odnosu prema klasičnom je u obradi podataka o otkrivenim objektima. Prednosti su višestruke, a sve se mogu klasificirati u dvije vrste:

 • prednosti vezane za kvalitetu slike,
 • prednosti vezane za ARPA sustav kao izvor navigacijskih podataka.

Opasnosti od prekomjernog pouzdavanja u ARPA uređaj

Radar ARPA je od izuzetne pomoći svakom časniku palube u vršenju straže, jer brzo i lako otkriva objekte na moru, daje elemente njihovog kretanja, te upozorava na mogućnost sudara. To naročito dolazi do izražaja u uvjetima slabe vidljivosti.

Međutim, kako god radar ARPA bio koristan, pomorac se ni u kojem slučaju ne smije osloniti samo na njega, jer ARPA je ipak samo pomoćno sredstvo za vođenje navigacije.

Ostali pomorski tečajevi iz kategorije radar:

D6A – Korištenje radarskog uređaja

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Upravljačka razina)