D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom je tečaj koji pomorca osposobljava za:D44 brevet - Electronic chart display and information system ECDIS

  • Korištenje ECDIS-a radi održavanja sigurnosti plovidbe.
  • Održavanje sigurne plovidbe korištenjem ECDIS-a i povezanih plovidbenih sustava kako bi se pomoglo donošenje zapovjednih odluka.
Osnovne infromacije:

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

Tečaj za D44 brevet traje 40 sati (4 dana).
D44 brevet se izdaje bez vremenskog ograničenja na hrvatskom i engleskom jeziku.
Važno!
Nakon odslušanog tečaja polaznik dobiva potvrdnicu bez ispita.
Na upis je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i 1 fotografiju

Electronic chart display and information system (ECDIS)

ECDIS podrazumijeva navigacijski sustav koji sa adekvatnim rezervnim sustavom može biti prihvaćen kao ekvivalentna zamjena ažuriranim papirnatim kartama, a koje zahtijeva pravilo V/27 SOLAS – konvencije. Sustav ECDIS prikazuje, na svom monitoru, odabrane informacije iz baze podataka (system electronic navigation chart – SENC) zajedno sa pozicijom broda i ostalim informacijama sa priključenih senzora, a u svrhu pomoći planiranja i nadzora plovidbe nvigatoru.

Sustav upotrebe elektroničkih karata automatizira postupak dobivanja pozicije broda i njegovog prikaza na sučelju sustava. U ECDIS – u izračun i prikaz broda preuzima računalo koje na osnovi informacija u svojoj bazi podataka i trenutnih informacija s priključenih senzora/uređaja gotovo istovremeno izračunava i prikazuje poziciju broda na elektroničkoj navigacijskoj karti. Korištenjem ECDIS-a pomorac neće kasniti u procjeni sigurnosti broda i plovidbe te će imati više vremena za donošenje odluka i provođenje manevra ako je potreban. Sustav ECDIS će automatski generirati alarme i tako upozoriti navigatora na potencijalnu opasnost što je dodatna kvaliteta sustava, jer to radi vremenski puno prije nego što opasnost zaprijeti brodu.

Ciljevi D44 – ECDIS tečaja uključuju i:

  • Svladavanje rukovanja ECDIS – opreme što podrazumijeva upotrebu navigacijskih funkcija i prosudbu svih relevantnih informacija te poduzimanje ispravne akcije u slučaju neispravnog rada sustava.
  • Upoznavanje potencijalnih pogreškaka prikazanih informacija/podataka i pogrešaka u interpretaciji prikaza na sučelju.
  • Pojašnjavanje zašto se ECDIS ne smije prihvatiti kao jedino pouzdano sredstvo za navigaciju.

Vise informacija: Charts, Electronic chart display and information system (ECDIS)