D21-D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – časnik

Tečaj Mjere sigurnosti na putničkom brodu se organizira u skladu sa STCW V/2 zahtjevima

  • Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima
  • Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda
  • Upravljanje u izvanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu dodijeljena odgovornost za sigurnost putnika u izvanrednim situacijama na putničkim brodovima
  • Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je dodijeljena neposredna odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu

Uvjeti upisa na tečaj D21-26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu

  • osobna iskaznica ili putovnica
  • 1 fotografija

Sigurnost na Ro-Ro putničkim brodovima i putničkim brodovima

Sigurnost na Ro-Ro putničkim brodovima i putničkim brodovima zasniva se na Konvenciji SOLAS (Safety Of Life at Sea) sa svojim dopunama od 1995 i 1997 godine. Nekoliko vrlo teških pomorskih nesreća u kojima su sudjelovali putnički i RoRo-putnički brodovi, potaknule su IMO (International Maritime Oraganization), da donese pravila za te vrste brodova koja bi minimizirala mogućnost nastajanja takvih nesreća. Pravila se odnose kako na konstrukcije, tako i na upotrebu materijala i ostalih tehničkih sredstava, sredstava za spašavanje, i na postupke posada koji će umanjiti mogućnost pojava nesreća. Izuzetna pažnja mora se posvetiti putnicima kako u sigurnom smještaju, tako i njihovoj ”edukaciji” u slučaju bilo koje nužnosti. Osnova za to je, kako kvalitetna gradnja brodova, tako i dobro obučena posada koja je u stanju adekvatno odgovoriti svim mogućim izazovima.