Automatika i upravljanje

Tečaj Automatika i upravljanje je koncipiran da upozna pomorske strojare i električare s automatikom modernih brodova. Tečaj pokriva praktičan i teoretski rad na opremi brodske automatizacije.

Poglavlja:

  • uvod u brodske automatske principe
  • mjerni davači
  • instrumentacija
  • pojačala
  • PID regulatori
  • aktuatori
  • nacrti

Trajanje tečaja Automatika i upravljanje je 3 dana.