Sigurnost i medicina

D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

Sadržaj tečaja D1 – Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu: Uvod, sigurnost i preživljavanje Komuniciranje u nuždi Razumijevanje sigurnosnih informacija i uputa Upute i signali opasnosti i pogibli Načini komuniciranja s drugim osobama na brodu Pad čovjeka …

Pročitaj više ››

D2 – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)

Tečaj Temeljna sigurnost na brodu traje 55 sati (6 dana) i sastoji se od četiri dijela: Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1 Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2 Pružanje prve medicinske pomoći – STCW A-VI/1-3 Osobna sigurnost i društevna odgovornost – …

Pročitaj više ››

D12 – Upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)

Diverso Impex organizira tečaj za pomorce Upravljanje gašenjem požara prema STCW 95 konvenciji (uključujući dodatne amandmane). Nastavni program tečaja je usmjeren na izobrazbu pomorskog kadra na poslovima zaštite od požara na brodovima. Osnovne infromacije: Upravljanje gašenjem požara – Advanced Fire …

Pročitaj više ››

D19 – Pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4-1)

Tečaj za D19 brevet traje 21 sat ili 3 dana. Sastoji se od: Neposredno djelovanje Sredstva prve pomoći Struktura i funkcija tijela Opasnost od trovanja na brodu Ispitivanje bolesnika Povrede kičme Opekotine – oparotine i utjecaj hladnoće i vrućine Lomovi …

Pročitaj više ››

D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2)

Brevet D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja. Tečaj za dobivanje breveta traje 45 sati (5 dana) Sastoji se od: Prva pomoć Skrb o unesrećenim Njega Bolesti Zlouporaba alkohola …

Pročitaj više ››

D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c)

Brevet D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja. Tečaj za dobivanje breveta D27 traje 28 sati (3 dana) Sastoji se od: Uvod – cilj i svrha …

Pročitaj više ››

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

Tijekom tečaja D32  polaznici će biti osposobljeni za uspješno izvršavanje dužnosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda uključujući implementaciju i održavanje plana brodske sigurnosti, identifikaciju obrazaca ponašanja osoba koje bi mogle biti prijetnja sigurnosti te detekciju oružja. Osnovne infromacije o …

Pročitaj više ››

D33 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

Neki od zadataka osoba odgovornih za sigurnosnu zaštitu u društvu obuhvaćaju djelotvorno provođenje brodskog sigurnosnog plana, odlučivanje o razini sigurnosti broda, unaprjeđivanje brodskog plana sigurnosti te osiguravanje adekvatnog sigurnosnog treninga. Tečaj za dobivanje breveta D33 traje 20 sati (2 dana) …

Pročitaj više ››

D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

Brevet D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci stječe osoba koja: ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje, je završila posebnu izobrazbu, sukladno sadržaju tečaja D34, ima najmanje 1 godinu radnog iskustva, je položila odgovarajući ispit. Sadržaj tečaja: Uvod Politika sigurnosne …

Pročitaj više ››

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca svjedodžbu D42 brevet – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, a bez posebnih dužnosti glede sigurnosne …

Pročitaj više ››

D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca svjedodžbu D43 brevet – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS …

Pročitaj više ››

Marine accident and incident investigation course

Tečaj Marine accident and incident investigation course (Istraga pomorskih nesreća i incidenta) provodi se u skladu sa zahtjevima datim u STCW Code 2010 Table A-II/2 & A-III/2 i IMO Model Course 3.11 (Marine Accident & Incident Investigation). Tečaj ispunjava zahtjeve …

Pročitaj više ››