Napredno upravljanje i manevriranje remorkerima

Ovaj program osposobljavanja je osmišljen za kapetane remorkera.
Obuka za rukovanje i manevriranje obavlja se na simulatoru Transas Full Mission Bridge koji se odnosi na STCW A-II/1 i II/2.

Možemo pružiti obuku na 5 različitih modela:

  • ASD tug
  • Conventional twin screw tug
  • Icebreaking tug
  • Voith Schneider tug
  • Z-drive tug

Trening se može prilagoditi potrebama sudionika i može se izvoditi samo na jednom od navedenih modela ili na sve njih.

Imamo 2 Transas Full Mission Bridge simulatora pa dva polaznika mogu surađivati zajedno kao i sa bilo kojim brojem instruktorski upravljanih brodova u svim mogućim uvjetima gdje naš simulator zadnje generacije briljira.