D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

Brevet D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici ima za cilj educiranje polaznika za učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima ali i opremom te informacijama u strojarnici za osiguravanje sigurne navigacije. Brevet omogućava polaznicima stjecanje znanja o načelima upravljanja ljudskim resursima strojarnice, uključujući:

1. raspodjelu, dodjeljivanje i određivanje prioriteta za ljudske resurse
2. učinkovitu komunikaciju
3. samopouzdanje i rukovođenje
4. stjecanje i održavanje svjesnosti o stvarnom stanju
5. uvažavanje timskog iskustva

TRAJANJE TEČAJA: 20 sati (predavanja 12 + vježbe 8)
Za dobivanje breveta nije potrebno polaganje ispita.

D46 brevet – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici se izdaje bez vremenskog ograničenja.