D12 – Upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)

Diverso Impex organizira tečaj za pomorce Upravljanje gašenjem požara prema STCW 95 konvenciji (uključujući dodatne amandmane). Nastavni program tečaja je usmjeren na izobrazbu pomorskog kadra na poslovima zaštite od požara na brodovima.

Osnovne infromacije:

Upravljanje gašenjem požara – Advanced Fire Fighting (STCW VI/3)

Tečaj za D12 brevet traje 36 sati (4 dana).
D12 brevet ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.
Važno!
Nakon odslušanog tečaja polaznika prijavljujemo na ispit čiji termin određuje lučka kapetanija. Po izdavanju breveta od strane lučke kapetanije polaznik isti može preuzeti u našem centru.

Sadržaj tečaja D12 – Upravljanje gašenjem požara

Program tvori sintezu teorijske i praktične nastave u vidu predavanja i vježbi na vatrogasnim poligonima, uz korištenje vatrogasne tehnike, uređaja, sprava i opreme. Zadaća programa Advanced Fire Fighting je upoznati pomorce s taktičkim djelovanjem prilikom gašenja požara, opasnostima, mjerama zaštite i proračunavanjem potrebnih količina sredstava za gašenje. Pomorci će prilikom izobrazbe steći znanja i vještine potrebne za gašenje požara, spašavanju života i imovine, saniranju nesreća s opasnim tvarima, tehnološkim havarijama, ekološkim zagađenjima i općenito svim opasnim događajima koji se mogu dogoditi u pomorskom prometu.

Tečaj se sastoji od sljedećih cjelina:

 • Uvod – načela sigurnosti
 • Teorija gorenja
 • Nadzor požara na brodovima
 • Organizacija protupožarne zaštite na brodovima
 • Uvježbavanje pomoraca za gašenje požara
 • Postupci gašenja
 • Pregled i popravak vatrogasnih sredstava i opreme
 • Opasnosti pri gašenju požara
 • Prva pomoć
 • Istraživanje požara i izvješćivanje
 • Pokazni slučajevi
 • Pregled i završna prosudba

D12 Brevet

D12 je jedan od tri osnovna breveta za ukrcaj na brod uz:
Temeljna sigurnost na brodu – D2 brevet
Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći – D19 brevet

Važnost breveta D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara na brodu

Brod je vrlo ugrožen od mogućnosti nastanka požara zbog materijala koji su ugrađeni u samom brodu, pogonskog goriva i maziva te tereta kojeg prevozi. Na brodu postoji znatan rizik od požara uz velike materijalne štete i česte ljudske žrtve. Prilikom gašenja požara brod je prepušten isključivo svojoj posadi i sredstvima koja su ugrađena na brodu, a naročito kad se požar dogodi na otvorenom moru, kada mogućnost gašenja zavisi isključivo o sposobnosti, znanju i vještinama posade te spremnosti protupožarnih aparata i uređaja. Posada broda mora biti u stanju brzo reagirati na pojavu požara odnosno alarma, što podrazumijeva dobru organizaciju i praktičnu osposobljenost. To se postiže samo vježbom (lažne uzbune) kako bi svatko znao svoje mjesto i ulogu u slučaju nastanka požara.

Pogledajte video praktičnog dijela tečaja D12 u organizaciji Diverso Impex-a