D47A – Unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

Cilj pomorskog tečaja D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina je osigurati pomorcima:

  • Radno znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu.
  • Poznavanje odgovarajućih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka te nacionalnog zakonodavstva.
  • Sposobnost upravljanja radnim zadaćama i radnim opterećenjem.
  • Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima.
Osnovne infromacije o tečaju:

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu-radna razina

Tečaj za D47A brevet traje 20 sati (2 dana).
D47A brevet ima valjanost bez vremenskog ograničenja.
Važno!
Nakon odslušanog tečaja polaznik dobiva potvrdnicu – nema ispita!

Uvjeti upisa na tečaj D47A

  • osobna iskaznica ili putovnica
  • 1 fotografija

Značaj timskog rada na brodu

Timski rad je najrašireniji oblik izvođenja složenih profesionalnih zadataka za čije ostvarenje su potrebna bilo znanja iz različitih profesionalnih područja, bilo specijalizirana znanja iz istog ili sličnih profesionalnih područja.
Svrha stvaranja timova i timskog rada je integriranje znanja i iskustva članova tima pri rješavanju istog problema.
Timski rad omogučava da se maksimalno iskoriste individualna znanja te kreativni i inovativni potencijali te se poveća brzina i fleksibilnost reakcija na zahtjeve korisnika i tržista.
Dobru suradnju teško je postići, a ako se predvide ključna načela timskog rada imenovani članovi nikada neće postati tim niti postići sinergistički učinak.
U timu svaki član tima ima svoj zadatak, različit od ostalih. Ako svaki član tima ne napravi svoj dio posla, zadatak tima u cjelini ne može biti izvršen. Uspjeh tima ovisi o uspjehu svakog njegovog člana.
Timovi su danas nositelji promjena i ujedno i najrašireniji oblik izvođenja složenih profesionalnih zadataka za čije ostvarenje su potrebna bilo znanja iz istih ili različitih profesionalnih područja.
Tim može podnijeti veći zadatak, može odraditi veći profesionalni napor, ima veća znanja i iskustva od jednog njegovog člana, te temeljem svega iznijetog možemo reći da može brže i kvalitetnije izvršiti složeni zadatak.

Značaj timskog rada na brodu je još izraženiji stoga ne čekajte nego se prijavite na tečaj D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom, unaprijeđivanje timskog rada na brodu – radna razina