D50A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina

Članovi posade kojima su povjerene sigurnosne dužnosti glede brige, korištenja ili
postupaka u slučaju nužde u vezi sa gorivom na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik
moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se
primjenjuje IGF Pravilnik – radna razina (STCW V/3).