D16 – Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije (STCW V/1-1-3)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca brevet D16 moraju imati zapovjednik, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vrijeme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prijevoz kemikalija

Tečaj traje 60 sati (6 dana)

Sastoji se od:

  • Uvod
  • Kemija i fizika
  • Opasnosti
  • Pravila i propisi
  • Nacrt broda i sadržaj tereta
  • Sustav rukovanja teretom
  • Sigurnost i spriječavanje zagađivanja
  • Rukovanje teretom i postupci s balastom
  • Poslovi čišćenja tankova
  • Brod/kopno komunikacije

Valjanost D16 breveta je 5 godina od dana izdavanja.