Voditelj brodice B kategorije

Pripreme za ispit za Voditelja brodice B kategorije

Osoba osposobljena za voditelja brodice B kategorije mora imati najmanje 18 godina života za upravljanje brodicom snage porivnog uređaja veće od 15 kW.

Osoba osposobljena za voditelja brodice B kategorije može:

1.) upravljati brodicama za osobne potrebe u području plovidbe III i IV,

2.) upravljati brodicama za prijevoz tereta i ribolov u području plovidbe III i IV,

3.) upravljati brodicama za prijevoz putnika u području plovidbe III b, III c i IV,

4.) upravljati jahtama do 18m za osobne potrebe u području plovidbe III i IV,

5.) upravljati jahtama do 18m za gospodarske namjene, koje se iznajmljuju bez posade u području plovidbe III i IV.

6.) biti član posade brodice za osobne potrebe i brodice za gospodarske namjene u području plovidbe III i III a,

7.) biti član posade brodice za prijevoz putnika u području plovidbe I i II,

8.) biti član posade jahte preko 18m neovisno o namjeni i području plovidbe.


Trajanje tečaja Voditelj brodice B kategorije: 6-8 sati

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelj brodice B kategorije se izdaje bez vremenskog ograničenja.

Prijavite se na na e-mail  ili telefon 021 453 040.

Napominjemo da pripreme nisu obavezne, ali se organiziraju na zahtjev kandidata sa predavačem ili putem e-learning platforme.

Obavezno je polaganje ispita u nadležnoj Lučkoj kapetaniji ili Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.


Pripreme za ispit za Voditelja brodice A kategorije osim u Splitu organiziramo i u Zagrebu.
Molimo sve zainteresirane za pripreme u Zagrebu da se jave na e-mail: .
Pripreme se organiziraju kad se skupi dovoljan broj kandidata. Vrijeme održavanja tečaja prilagodit ćemo vama!

Ispit u Zagrebu organizira Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.


Za pripremu ispita možete besplatno preuzeti našu skriptu:

Skripta: preuzmite besplatno Voditelj brodice B kategorije – skripta


 

Voditelj brodice B kategorije

Daje pravo na upravljanje:

  • Putničkim brodicama do 3 Nautičke milje od obale kopna ili otoka
  • Teretnim i ribarskim brodicama (do 12 metara)
  • Svim vrstama brodica za osobne potrebe (do 12 metara)
  • Jahtama do 15m
  • Charter jahtama do 15m bez posade

Sadržaj priprema za Voditelja brodice B kategorije

  • Navigacija
  • Motoristika i zaštitne mjere
  • Pomorstvo, pomorski zakon i meteorologija
  • Sigurno upravljanje brodicom i prva pomoć
  • Pomorska radiotelefonska služba

Česta pitanja:

Koliko vrijedi položen ispit Voditelj brodice B kategorije?

Nakon što jednom položite ispit dobivate uvjerenje o osposobljenosti za Voditelj brodice B kategorije koje se izdaje bez vremenskog ograničenja.

Tko može pristupiti ispitu Voditelj brodice B kategorije?

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice B kategorije može steći osoba koja ima najmanje 16 godina života i položi ispit  prema propisanom programu. Do navršene 18. godine života ne smije upravljati brodicama koje imaju snagu porivnih uređaja veću 15 kW (20 KS), nakon navršenih 18 godina života pa do kraja svog života nema ograničenja snage porivnih uređaja (motora) a ima pravo ploviti sa svakim plovilom koje je upisano u očevidnik brodica.

Da li mogu koristiti ovu dozvolu kako bi upravljao plovilom iz najma?

Da možete za primjer od naše partnerske firme https://www.yacht-rent.hr/ unajmiti plovilo koje spada u kategoriju kojom ova kategorija inace može upravljati, pod uvjetom da to ne radite u komercijalne svrhe odnosno ne zarađujete od toga kao profesionalni skiper. Za komercijalne svrhe trebate položiti kategoriju Voditelj brodice kategorije C.


Primjer kako izgleda dozvola Voditelja brodice B kategorije:

voditelj brodice B dozvola prednja strana
prednja strana
voditelj brodice B dozvola zadnja strana
poleđina

Slični tečajevi:
Voditelj brodice A kategorije
Voditelj brodice B kategorije
Voditelj brodice C kategorije