Transas ECDIS

Diverso Impex pruža specijalizirani tečaj za Transas Navi-Sailor 4000 ECDIS. Ovaj računalni sustav za navigaciju je u suglasnosti sa IMO regulacijama i pruža zamjenu i nadopunu klasičnim pomorskim kartama.

Transas ECDIS ECDIS Transas map

Naš Transas ECDIS tečaj se održava na Transas Full Mission Bridge Simulatorima zadnje generacije (NTPRO 5000). Također nam je drago pohvaliti se kako smo jedini Transas Diverso Impex Transas GET-NET Gold Partner GET-NET Gold Partner u Hrvatskoj što potvrđuje da su naš centar za edukaciju i instruktori prošli nadzor od strane Transasa. Certifikat koji pružamo po završetku dvodnevnog tečaja izdaje  Vam direktno Transas po našem zahtjevu.
Tečaj osim po rasporedu organiziramo i po zahtjevu.

Transas Control KeyboadDiverso Impex's Transas full mission bridge