D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

Tijekom tečaja D32  polaznici će biti osposobljeni za uspješno izvršavanje dužnosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda uključujući implementaciju i održavanje plana brodske sigurnosti, identifikaciju obrazaca ponašanja osoba koje bi mogle biti prijetnja sigurnosti te detekciju oružja.

Osnovne infromacije o tečaju:

D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda – Ship Security Officer (STCW VI/5)

Tečaj za D32 brevet traje 14 sati (2 dana)
Brevet D32 se izdaje bez vremenskog ograničenja

Tečaj D32 – Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda sastoji se od:

 • Uvod
 • Politika sigurnosti u pomorstvu
 • Odgovornosti glede sigurnosti
 • Procjena sigurnosti broda
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosti broda
 • Otkrivanje prijetnji – Prepoznavanje i postupci
 • Sigurnosni postupci na brodu
 • Spremnost u slučaju nužde
 • Uvježbavanje i Vježbe
 • Bilješke glede sigurnosti
 • Sigurnosna izobrazba

Dužnosti i odgovornosti časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda su:

 1. poduzimanje redovitih pregleda i provjera stanja sigurnosti broda radi osiguranja primjene odgovarajućih mjera zaštite;
 2. održavanje i nadziranje primjene plana sigurnosne zaštite broda, uključujući i odobrene izmjene i dopune plana;
 3. primjena mjera zaštite tijekom rukovanja teretom i brodskim zalihama u dogovoru s drugim članovima posade i osobama odgovornim za sigurnosnu zaštitu luke;
 4. predlaganje izmjena plana sigurnosne zaštite broda;
 5. provedba upoznavanja članova posade, posebno novoukrcanih članova posade, s načelima i primjenom mjera sigurnosne zaštite, kako je to primjereno;
 6. izvještavanje osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu društva i osobe odgovorne za sigurnosnu zaštitu luke o svim događajima koji se odnose na sigurnost;
 7. usklađivanje primjene plana sigurnosne zaštite broda s osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u društvu i osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu luke;