D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca brevet D15 moraju imati zapovjednik, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vrijeme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za ukapljenih plinova.

Brevet D15 – Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove (STCW V/1-2-2) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja.

Tečaj traje 60 sati (6 dana)

Sastoji se od:

 • Uvod
 • Kemijska i fizikalna svojstva
 • Opasnosti
 • Propisi
 • Izvedbe tankera i opreme za teret
 • Sustav rukovanja teretom
 • Sigurnost
 • Rukovanje teretom
 • Veza brod kopno
 • Postupci u slučaju nužde
 • Rasprava i zaključak