D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca brevet D14 moraju imati zapovjednik, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve osobe s neposrednom odgovornošću za ukrcaj, iskrcaj, nadzor nad teretom za vrijeme plovidbe, rukovanje teretom, čišćenje tankova ili druge postupke vezane uz teret na tankerima za prijevoz ulja.

Brevet D14 – Osposobljenost za rad na tankerima za ulje (STCW V/1-1-2) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja.

Tečaj traje 60 sati (6 dana).
Sastoji se od:

  • Uvod
  • Osnovna svojstva i opasnosti tekućih ugljikovodika
  • Opasnosti
  • Sprečavanje onečišćenja
  • Izvedbe tankera i oprema
  • Operacije na tankerima
  • Razno
  • Postupci u slučaju nužde
  • Sustav inertnog plina
  • Pranje tankova sirovom naftom