Voditelj brodice C kategorije

Opseg tečaja:

Tečaj Voditelj brodice C kategorije se provodi u skladu sa zahtjevima PRAVILNIK O BRODICAMA I JAHTAMA (»Narodne novine«, br. 13/2020. i »Narodne novine«, br. 52/2020.)

Cilj tečaja:

Po uspješnom završetku tečaja polaznici će biti osposobljeni za rukovanje i upravljanje:

  • Svim vrstama brodica
  • Svim vrstama jahti do 15 metara

Sadržaj tečaja:

  • Navigacija
  • Motoristika i zaštitne mjere
  • Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
  • Manevriranje brodicom i izbjegavanje sudara na moru
  • Pomorska radiotelefonska služba
  • Sigurnost na moru
  • Praktična plovidba na brodici

Trajanje tečaja: 31 sat

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije može steći osoba koja ima najmanje 18 godina života, udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha, završi izobrazbu i položi ispit prema propisanom programu.

Valjanost uvjerenja: S uvjerenjem  voditelja brodice C kategorije može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 30 bruto tona (i za gospodarske svrhe), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

voditelj-brodice-C-boat-skipper-front
Voditelj brodice C kategorije – primjer dozvole

slični tečajevi:
Zapovjednik jahte A kategorije (jahta do 100 BT)
Zapovjednik jahte B kategorije (jahta do 500 BT)

Osim u Splitu tečaj “Voditelj brodice C kategorije” organiziramo i u Zagrebu.