Simulator

Diverso Impex pojedine pomorske tečajeve održava na Kongsbergovom Polaris ships bridge simulatoru.

Osim navedenog Konsbergovog simulatora, cijela učionica posvećena je simulaciji radara / Arpa s radnom stanicom s dvostrukim monitorom, kao i 2 povezana Transasova simulatora mosta pune misije kao najnapredniji simulator u regiji. Uz navigacijske simulatore imamo sve vrste simulatora za rukovanje teretom i simulator stroja.

Lista pomorskih tečajeva organiziranih koristeći simulator:

AIS – Automatski Identifikacijski Sustav

Automatski Identifikacijski Sustav je uređaj koji omogućava brodovima identificiranje drugih brodova koji se nalaze u blizini s ciljem poboljšavanja sigurnosti na moru. Uređaj prima i odašilje informacije s osnovnim podacima o brodovima u okruženju kao što su naziv broda, pozivni …

Pročitaj više ››

D6A – Korištenje radarskog uređaja

Trajanje tečaja D6A i vremensko ograničenje breveta Tečaj Korištenje radarskog uređaja – D6A traje 21 sat (3 dana), a obuhvaća osnove rada i korištenja radarskog uređaja. Rok valjanosti D6A breveta (ovlaštenja) je neograničen. Što je navigacijski radar Navigacijski radar je …

Pročitaj više ››

D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina)

Trajanje tečaja D6B i vremensko ograničenje breveta Tečaj za dobivanje breveta D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Radna razina) traje 50 sati (5 dana). Rok valjanosti D6B breveta (ovlaštenja) je pet godina od dana izdavanja. …

Pročitaj više ››

D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Upravljačka razina)

Trajanje tečaja D6C i vremensko ograničenje breveta Tečaj za dobivanje breveta D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja (Upravljačka razina) traje 30 sati (3 dana). Rok valjanosti D6C breveta (ovlaštenja) je neograničen. Od čega se sastoji …

Pročitaj više ››

D44 – ECDIS – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

D44 – Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom je tečaj koji pomorca osposobljava za: Korištenje ECDIS-a radi održavanja sigurnosti plovidbe. Održavanje sigurne plovidbe korištenjem ECDIS-a i povezanih plovidbenih sustava kako bi se pomoglo donošenje zapovjednih odluka. Osnovne infromacije: …

Pročitaj više ››