Ljudski resursi

D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

Brevet D45 – Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu (BRM) stječe pomorac koji uspješno odsluša tečaj koji omogućava polaznicima stjecanje znanja o načelima upravljanja ljudskim resursima na zapovjedničkom mostu, uključujući: raspodjelu, dodjelu i određivanje prioriteta među resursima, učinkovitu komunikaciju, samopouzdanje …

Pročitaj više ››

D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

Brevet D46 – Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici ima za cilj educiranje polaznika za učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima ali i opremom te informacijama u strojarnici za osiguravanje sigurne navigacije. Brevet omogućava polaznicima stjecanje znanja o načelima upravljanja ljudskim resursima strojarnice, …

Pročitaj više ››

D47A – Unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

Cilj pomorskog tečaja D47A – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina je osigurati pomorcima: Radno znanje o upravljanju ljudskim potencijalima i izobrazbi osoblja na brodu. Poznavanje odgovarajućih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka te nacionalnog …

Pročitaj više ››

D47B – Unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

Cilj pomorskog tečaja D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina je osigurati pomorcima: Znanje o upravljanju osobljem na brodu i njegovoj izobrazbi. Poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog zakonodavstva. Sposobnost …

Pročitaj više ››

Human Element, Leadership and Management – Upravljačka ili radna razina

HELM tečaj – u pomorstvu se sve više daje na važnosti ljudskom elementu u smislu sigurne plovidbe i efikasnih operacija na brodovima, stoga sve se više inzistira na razvoju socijalnih i kognitivnih vještina pomoraca. Socijalne vještine podrazumijevaju komunikaciju i učinkovito …

Pročitaj više ››