D17 – Rukovanje brodicom za spašavanje osim brze brodice (STCW VI/2-1)

Za pristupanje tečaju D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1) potrebno je imati minimalno 6 mjeseci navigacije.

Cilj tečaja je pomorca osposobiti za:

  • Upravljanje brodicom za spašavanje ili spasilačkom brodicom tijekom i nakon porinuća,
  • Rukovanje motorom brodice za spašavanje,
  • Upravljanje preživjelima i brodicom za spašavanje nakon napuštanja broda,
  • Uporabu uređaja za pronalaženje, uključujući komunikacijske i signalizacijske uređaje i pirotehniku,
  • Pružanje prve pomoći preživjelima.

Trajanje tečaja: 28,5 sati.

Valjanost: D17 brevet ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.

Za dobiti D17 brevet (svjedodžbu) nije potrebno pohađati tečaj (rukovanje brodicom za spašavanje) ako pomorac ima najmanje 12 mjeseci priznate plovidbene službe nego samo položiti ispit na Lučkoj kapetanji.

Slični tečajevi:
D18 – Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje (STCW VI/2-2)

Konstrukcija brodice za spašavanje i spasilačke brodice

Prema konstrukciji, brodice ili čamce za spašavanje dijelimo na: otvorene brodice za spašavanje, djelomično zatvorene brodice za spašavanje i potpuno zatvorene brodice za spašavanje. Amandmanima SOLAS konvencije iz 1983. (na snazi od 01. 07. 1986.) djelomično zatvorene brodice obvezne su na putničkim, a potpuno zatvorene brodice na teretnim brodovima.