D47B – Unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

Cilj pomorskog tečaja D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina je osigurati pomorcima:

  • Znanje o upravljanju osobljem na brodu i njegovoj izobrazbi.
  • Poznavanje povezanih međunarodnih pomorskih konvencija i preporuka i nacionalnog zakonodavstva.
  • Sposobnost primjenjivanja upravljanja zadacima i količinom posla.
  • Znanje i sposobnost primjene učinkovitog upravljanja resursima.
  • Poznavanje i sposobnost primjene tehnika donošenja odluka.
  • Razvoj, uvođenje i nadzor standardnih operativnih postupaka.
Osnovne infromacije o tečaju:

Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

Tečaj za D47B brevet traje 20 sati (2 dana).
D47B brevet ima valjanost bez vremenskog ograničenja.
Važno!
Nakon odslušanog tečaja polaznik dobiva potvrdnicu – nema ispita!

Uvjeti upisa na tečaj D47B

  • osobna iskaznica ili putovnica
  • 1 fotografija

Važnost efektivnog upravljanja ljudskim potencijalima na brodu

Da bi uspješno vodio ljude rukovoditelj mora razviti sposobnosti koje mu omogućavaju utjecaj na mišljenje drugih zaposlenika učinkovito rukovođenje u složenim i konfliktnim situacijama.

Zbog toga je potrebno da rukovodioc razvija specifične vještine kao:
– Komunikacijske vještine, koje su važne za suradnju, pribavljanje resursa;
– Razumijevanje problema
– Vještine u razvijanju timova
– Vještine rješavanja problema
– Unapređivanje timskog rada uključujući sposobnost savjetovanja i treniranja zaposlenika.

Potrebno je razvijati vještine u planiranju, rukovanju informacijama, sposobnost utjecaja na druge, pregovaračke sposobnosti, kreativnost, znatiželju, sklonost učenju i usavršavanju, timski rad, profesionalnost, samopouzdanje, elastičnost, socijaliziranost, odgovoran odnos prema poslu, korektan odnos s drugim ljudima, te težiti razvoju i produktivnosti.
U budućnosti će se organizacija sve više oslanjati na ljude i njihove sposobnosti pa će zbog toga i činiti više da zadrži na poslu kvalitetan kadar.

Važnost efektivnog upravljanja ljudskim potencijalima na brodu je još izraženija stoga ne čekajte nego se prijavite na tečaj D47B – Rukovođenje, upravljanje posadom, unaprijeđivanje timskog rada na brodu – upravljačka razina