D21-D26 – Mjere sigurnosti na putničkom brodu (STCW V/2) – posada

Tečaj Mjere sigurnosti na putničkom brodu se organizira u skladu sa STCW V/2 zahtjevima

  • Upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima – zapovjednici, časnici i drugo osoblje zaduženo prema rasporedu za uzbunu za pružanje pomoći putnicima
  • Pružanje usluge putnicima u putničkim prostorima – osoblje koje pruža izravne usluge putnicima u putničkim prostorijama broda
  • Upravljanje u izvanrednim okolnostima i ljudskim ponašanjem – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je prema rasporedu za uzbunu dodijeljena odgovornost za sigurnost putnika u izvanrednim situacijama na putničkim brodovima
  • Sigurnost putnika, sigurnost tereta i cjelovitost trupa – zapovjednici, upravitelji stroja, prvi časnici palube, drugi časnici stroja i sve druge osobe kojima je dodijeljena neposredna odgovornost za ukrcaj i iskrcaj putnika, ukrcaj, iskrcaj ili osiguranje tereta ili za zatvaranje otvora na trupu na ro-ro putničkom brodu

Uvjeti upisa na tečaj D21-26

  • osobna iskaznica ili putovnica
  • 1 fotografija

Namjena i zadaća RORO putničkih brodova

Namjena i zadaća RORO putničkih brodova je siguran prijevoz putnika i vozila na određenom plovnom putu/liniji (području plovidbe), što predstavlja specifičnost i posebnost u odnosu na druge vrste prijevoza morem ili unutrašnjim morskim vodama. Manjkavost postupaka o sigurnosti putnika tereta i cjelovitosti trupa, dakle u manjkavosti u primjeni zahtjeva SOLAS konvencije, ISM koda, IMO Pravilnika, propisa nadležnog Registra/Uprave i/ili propusta u provedbi postupaka sigurnosti što je najčešće direktna posljedica nezadovoljavajuće osposobljenosti i uvježbanosti posade, mogu ugroziti pojedinačno sigurnost putnika, tereta ili cjelovitosti trupa što najčešće dovodi do ugroženosti opće sigurnosti broda.

Iz navedenog proizlazi potreba naobrazbe, izobrazbe i treniranja posade prije ukrcaja na brod, te potrebe odgovornog, redovitog uvježbavanja postupak sigurnosti za vrijeme boravka na brodu.

Upravljanje brodskim sustavima opasnim okolnostima temelji se na znanjima, vještinama i iskustvu koja se akumuliraju stoljećima i prenose s generacije na generaciju pomoraca. IMO i njegove članice ulažu velika sredstva i napore da bi se osigurala primjena donesenih konvencija, rezolucija, pravilnika i preporuka da bi se time osigurala i povećala sigurnost u pomorskom prometu.

Ljudsko ponašanje naročito u opasnim situacijama često je nepredvidljivo, međutim podizanje opće razine znanja, vještina i utreniranosti proceduralnih postupaka, doprinosi smanjenju ljudskih grešaka što dovodi do povjerenja posada u vlastitu sposobnost u uspješno obavljanje zadataka. Time se jača samopouzdanje i odlučnost, što je presudno za uspješno djelovanje u opasnim situacijama.

Iz iskustva velikih udesa na moru, poznato je da su najkompetentniji ljudi, dakle oni od kojih se najviše očekivalo obzirom na položaj i razinu odgovornosti ponekad zakazali, a isto je tako poznato da da su se iskazali oni, od kojih se obzirom na njihov položaj i razinu odgovornosti to i nije očekivalo. Stoga je svrha upoznati mjere koje se moraju poduzeti da bi se stečena znanja, vještine i utreniranost u svakom trenutku, a posebno u opasnim okolnostima, iskazale pravovremenim radnjama/postupcima i pravilnom upotrebom sredstava namijenjenih za određenu opasnu okolnost.