D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)

Basic safetyPrema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca svjedodžbu D42 brevet – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, a bez posebnih dužnosti glede sigurnosne zaštite broda i to prije preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

Cilj tečaja Osnovni program sigurnosne zaštite

  • Doprinos unaprjeđenju pomorske sigurnosti putem pojačane osviještenosti
  • Prepoznavanje prijetnji sigurnosti
  • Razumijevanje potrebe za održavanjem svijesti o sigurnosti i oprezom i njihovih metoda

Osnovne infromacije o tečaju:

D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite – Maritime Security Awareness Training Course (STCW VI/6-1)

Tečaj za D42 brevet traje 6 sati (1 dan).
D42 brevet nema vremenskog ograničenja

Uvjeti za upis na tečaj Osnovni program sigurnosne zaštite

  • osobna iskaznica ili putovnica
  • 1 fotografija

Slični tečajevi:
D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)