AIS – Automatski Identifikacijski Sustav

Automatski Identifikacijski Sustav je uređaj koji omogućava brodovima identificiranje drugih brodova koji se nalaze u blizini s ciljem poboljšavanja sigurnosti na moru. Uređaj prima i odašilje informacije s osnovnim podacima o brodovima u okruženju kao što su naziv broda, pozivni znak, duljina, širina, gaz, pozicija, kurs, brzina, vrsta tereta, odredište i vrijeme dolaska.

Tečaj je namijenjen časničkom osoblju na palubi na brodovima koji koriste uređaj Automatski Identifikacijski Sustav s ciljem edukacije o tome kako uređaj radi.

Po uspješnom završetku tečaja polaznici će biti osposobljeni za:

  • Razumijevanje ciljeva AIS-a
  • Razumijevanje kako AIS funkcionira
  • Razumijevanje prednosti i nedostataka sustava
  • Razumijevanje procesa donošenja odluka koji se mora primijeniti pri korištenju
  • Provjeru brodskih AIS podataka
  • Korištenje AIS-a za pomoć pri izbjegavanju sudara

Tečaj traje 2 dana

 

Karta sa svim AIS dostupnim brodovima oko Splita