D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c)

Brevet D27 – Osposobljenost za rad s opasnim teretima (STCW B- V/b i STCW B-V/c) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja.

Tečaj za dobivanje breveta D27 traje 28 sati (3 dana)

Sastoji se od:

 • Uvod – cilj i svrha tečaja
 • Osvrt na dosadašnji razvoj i opća tumaćenja
 • Konvencije
 • IMO i opasne tvari
 • IMDG pravilnik
 • Klasifikacija-Fizikalna i Kemijska svojstva
 • Klasifikacija-Sustav UN-a Kako ga primjenjujemo
 • Klasifikacija-IMDG klase
 • Pakiranje i Zahtijevi za tankove
 • Konstrukcija i Testiranje Pakovanja – IBCS i Prijenosni tankovi
 • Postupci isporuke
 • Ograničenje količine
 • Prijevoz
 • Dodatak IMDG pravilnika
 • Siguran prijevoz i Skladištenje opasnih tereta u lukama
 • Izmjene u budućnosti