D18 – Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje (STCW VI/2-2)

Tečaj za D18 brevet traje 24 sata (3 dana)

Sastoji se od:

  • Uvod
  • Obilježja brzih spasilačkih brodica
  • Spuštanje i podizanje
  • Rukovanje brzim brodicama
  • Mjere osobne zaštite
  • Načini komunikacija
  • Poriv brodice za spašavanje
  • Održavanje brodica i njihove opreme
  • Praktična vježba i prosudba
Valjanost: D18 brevet ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja

Slični tečajevi:
D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2-1)