D43 – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)

Prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca svjedodžbu D43 brevet – Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2) su dužne steći sve osobe koje obavljaju poslove na brodu koji mora udovoljavati odredbama ISPS Pravilnika, koje su imenovane za obavljanje sigurnosti dužnosti, uključujući aktivnosti vezane uz suzbijanje piratstva i oružanih pljački i to prije preuzimanja navedenih dužnosti na brodu.

CILJ TEČAJA

  • Održavanje uvjeta propisanih planom sigurnosne zaštite broda
  • Prepoznavanje sigurnosnih rizika i prijetnji
  • Poduzimanje redovitih sigurnosnih inspekcija broda
  • Ispravno korištenje sigurnosne opreme i sustava

UVJETI UPISA

  • osobna iskaznica ili putovnica
  • 1 fotografija

TRAJANJE: 9 sati (1 dan)

VALJANOST:  D43 brevet – svjedodžba nema vremenskog ograničenja

Slični tečajevi:
D42 – Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)