D49A – Visoki napon – Radna razina – High Voltage Course

Cilj tečaja D49A – Visoki napon – Radna razina je stjecanje vještina za rješavanje problema te dijagnostiku kvarova s kojima se moguće susresti na raznim brodovima i offshore postrojenjima. Na ovom STCW 2010 tečaju koji se održava u Splitu polaznici će steći znanje, razumijevanje i vještine o visokonaponskim instalacijama.

Prema PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA (NN 124/15) sadržaj tečaja D49A Visoki napon – Radna razina je sljedeći:

Tečaj D49A – Znanje, razumijevanje i vještine koje će steći polaznici

D49A - Visoki napon - radna razina

  • Pojam visokonaponskih instalacija
  • Načini i razlozi upotrebe visokonaponskih instalacija na brodovima
  • Vrste visokonaponskih instalacija
  • Oprema u visokonaponskim sustavima poput generatora, razvodna ploča, motori itd.
  • Posebne karakteristike i značajke visokonaponskih instalacija u odnosu na one ispod 1000 V
  • Uzemljenje visokonaponskih sustava pomoću otpornika
  • Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sustavima
  • Sigurnosne mjere koje je potrebno strogo primjenjivati, kako bi se spriječile nezgode u radu sa visokonaponskom električnom opremom
  • Posebne mjere opreza kod upotrebe visokonaponskih instalacija (sigurna udaljenost od instalacija i sl.)

Trajanje tečaja D49A – Visoki napon – Radna razina

Tečaj D49A – Visoki napon – Radna razina ukupno traje 5 sati od čega su tri sata predviđena za predavanja a dva sata za vježbe.

Diverso Impex nudi i tečaj D49B – Visoki napon na upravljačkoj razini