D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

Brevet D34 – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci stječe osoba koja:

 • ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,
 • je završila posebnu izobrazbu, sukladno sadržaju tečaja D34,
 • ima najmanje 1 godinu radnog iskustva,
 • je položila odgovarajući ispit.

Sadržaj tečaja:

 • Uvod
 • Politika sigurnosne zaštite u pomorstvu
 • Odgovornosti glede sigurnosne zaštite
 • Procjena sigurnosne zaštite luke
 • Sigurnosna oprema
 • Plan sigurnosne zaštite broda
 • Određivanje prijetnji, prepoznavanje i reakcija
 • Sigurnosni postupci na brodu
 • Spremnost u slučaju nužde, uvježbavanje i vježbe
 • Bilješke glede sigurnosne zaštite
 • Sigurnosna izobrazba

Trajanje tečaja: 20 sati

Brevet D 34 ima valjanost bez vremenskog ograničenja.