D20 – Pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2)

Brevet D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2) ima valjanost 5 godina od datuma izdavanja.

Tečaj za dobivanje breveta traje 45 sati (5 dana)

Sastoji se od:

  • Prva pomoć
  • Skrb o unesrećenim
  • Njega
  • Bolesti
  • Zlouporaba alkohola i droga
  • Njega zubi
  • Ginekologija-trudnoća i porod
  • Medicinska skrb o spašenim osobama ukljucujuci pogibao-hipotermiju i izlaganje hladnoći