D2 – Temeljna sigurnost na brodu (STCW A-VI/1)

Temeljna sigurnost na brodu - D2 brevet - brodica za spasavanje - Diverso Impex
Brodica za spašavanje

Tečaj Temeljna sigurnost na brodu traje 55 sati (6 dana) i sastoji se od četiri dijela:

  • Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
  • Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
  • Pružanje prve medicinske pomoći – STCW A-VI/1-3
  • Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu.
Praktični dijelovi izobrazbe: napuštanje broda, gašenje požara, pružanje neposredne medicinske prve pomoći.
Teorijska nastava odvija se u moderno opremljenim učionicama, u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Valjanost: D2 brevet (Temeljna sigurnost na brodu) – ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja

Temeljna sigurnost na brodu – D2 je jedan od tri osnovna tečaja potreban za ukrcaj na brod:

  1. Temeljna sigurnost na brodu – D2 brevet
  2. Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara – D12 brevet
  3. Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći – D19 brevet

Može ga pohađati i ispit polagati svaka fizička osoba koja je napunila 16 godina.

Prije prvog ukrcaja potrebno je savladati program izobrazbe i položiti ispit: Poseban program temeljne sigurnosti na brodu – D2 – (STCW A-VI/1).

Temeljna sigurnost na brodu je obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku.

Temeljna sigurnost na brodu – pitanja i odgovori – skripta – preview

D2 brevet (svjedodžba) Temeljna sigurnost na brodu je obavezan preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava!

Napomena: ranije je ovaj brevet imao oznaku B2, ali sada brevet nosi oznaku D2 (Basic Safety Training STCW A-VI/1).

pomorska knjizica matrikula seaman's book
Pomorska knjižica
Brevet svjedodzba o osposobljenosti
primjer breveta
Temeljna sigurnost na brodu - D2 brevet - ucionica - Diverso Impex
Učionica

Spuštanje brodice – kadrovi sa D2 tečaja – Temeljna sigurnost na brodu u Splitu