D39 – Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/5)

O tečaju:

• Pridonošenje sigurnoj plovidbenoj straži
• Sudjelovanje u vezivanju, sidrenju i ostalim postupcima
• Pridonošenje rukovanju teretom i zalihama
• Pridonošenje sigurnom radu opreme i uređaja
• Primjena mjera sigurnosti i zaštite pri radu
• Pridonošenje sprječavanju onečišćenja morskog okoliša
• Rukovanje plovilom za preživljavanje i spasilačkom brodicom
• Pridonošenje održavanju i popravcima na brodu
Izobrazba obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu.
Praktični dijelovi izobrazbe i teorijska nastava odvija se u moderno opremljenim učionicama, u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Oprema:

Simulatori mosta ( Kongsberg, Transas, Znavstveno-tehnički simulatorski centar)
Kompasi, magnetski i zvrčni
Uređaj za automatsko i ručno kormilarenje
EPIRB
SART
VHF prijenosni uređaj
Pirotehnička sredstva
Komplet brodskih konopa