Promocija Transas simulatora – učilište Diverso Impex

30. Lipanj 2016.

Dana 29.6.2016. predstavili smo javnosti novi simulatorski kompleks i tako upotpunili dosadašnju opremu koja se koristila na tečajevima za pomorce u našem učilištu u Splitu.

Do sada smo nudili našim polaznicima tečajeve koristeći:
Transas engine room simulator (ERS)

 • Kongsberg Polaris Ships Bridge Simulator,
 • Navigation Training Complex «NTS – Pro 5000 (FMBS & Radar/ARPA)» simulatore mosta + učionicu opremljenu sa deset radnih stanica,
 • LCHS – Cargo and Ballast Handling Simulator trvtke SIMOBTECH

Uz sve to sada možemo ponuditi i tečajeve koristeći Transas rješenja:

 • NTPRO 5000 (Version 5.35)
 • TGS 5000 GMDSS Simulator (Version 8.5)
 • TechSim 5000 ERS (Engine Room Simulator)

Transas full mission bridge simulator (FMB)Ono što je posebno važno za istaknuti je da od sada možemo simulirati dva broda koja su u međusobnoj interakciji u istoj vježbi. Imamo dva fizički odvojena mosta koja komuniciraju preko VHF-a, čime smo u stanju prikazati realne situacije na brodu.
Isto tako, možemo povezati kroz jednu vježbu most i stroj čime se dodatno podiže kvaliteta tečaja našim polaznicima.

Navigacijski simulator NTPRO 5000 je dizajniran kako bi udovoljio sljedećim zahtjevima:

 • IMO model course 1.07 – RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF ARPA
 • IMO model course 1.08 – RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK AND SEARCH AND RESCUE
 • IMO model course 1.22 – SHIP SIMULATOR AND BRIDGE TEAMWORK
 • IMO model course 1.27 – OPERATIONAL USE OF ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)
 • IMO model course 1.32 – OPERATIONAL USE OF INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS INCLUDING INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS (IBS)
 • IMO model course 1.34 – AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEMS (AIS)
 • IMO model course 2.02 – MARITIME SAR COORDINATOR
 • IMO model course 3.11 – MARINE ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION
 • IMO model course 3.19 – SHIP SECURITY OFFICER
 • IMO model course 3.23 – ACTIONS TO BE TAKEN TO PREVENT ACTS OF PIRACY AND ARMED ROBBERY
 • IMO model course 7.01 – MASTER AND CHIEF MATE
 • IMO model course 7.03 – OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH
 • IMO model course 7.05 – SKIPPER ON A FISHING VESSEL
 • Officer in Charge of a Navigational Watch of fishing Vessel
 • Type specific ECDIS training as per local requirements

NTPro 5000 je u skladu sa važećim DNV standardom za certifikaciju nautičkih simulatora.


Kadrovi s promocije simulatora


Više fotografija pogledajte u našoj galeriji.


Na simulatoru je instalirana sljedeća lista područja za plovidbu:

 • Antwerpen 5000
 • Bosfor 5000
 • Dover Strait 5000
 • English Channel 5000
 • Gibraltar strait 5000
 • Hong Kong 5000
 • Houston-Texas 5000
 • Koper 5000
 • Los Angeles 5000
 • Malakka Strait 5000
 • Malakka Transit 5000
 • Malta 5000
 • Miami 5000
 • Montreal 5000
 • Nakhodka 5000
 • New York and appr-s 5000
 • North Adriatic 5000
 • North Cape 5000
 • North Sea 5000
 • Onne Channel 1 5000
 • Panama Canal 5000
 • Rijeka 5000
 • San Francisco 5000
 • Singapore strait 5000
 • SLR Iroquois-Beauh 5000
 • Split 5000
 • Strait of Hormuz 5000
 • Suez Canal_2 5000
 • Uraga Suido 5000
 • Warri and approaches 5000

Lista brodova:

 • Arctic Shuttle Tanker 1
 • ASD tug 4
 • BULK CARRIER 1, BALLAST
 • Bulk carrier 18
 • Bulk carrier 21
 • BULK CARRIER 5, FULL LOAD
 • BULK CARRIER 7 PANAMAX
 • CAR CARRIER 5
 • Car Carrier 8
 • Chemical tanker 7
 • Container ship 23
 • Container ship 24
 • Container ship 26
 • Convent. twin screw tug 9
 • Cruise ship ABB Azipod
 • ICEBREAKING TUG 1
 • LIFE BOAT 1
 • LNG 17 (potrebna za joint operaton sa ERS simulatorom)
 • LNG 2
 • LNG 3, full load
 • LO-RO SHIP
 • OFFSHORE RESCUE VESSEL
 • Oil tanker 5
 • PASSENGER CAR FERRY
 • Passenger Cruise Ship 4
 • Pilot boat 1
 • VLCC 6, Full load
 • VLCC 8, fload
 • Voith schneider tug 4
 • Z-DRIVE TUG 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *