D50B – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina

Brodovi na koje se primjenjuje IGF Pravilnik

(1) Zapovjednik, časnici stroja i ostale osobe izravno odgovorni za brigu o gorivima i sustavima goriva i njihovom korištenju na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik moraju imati Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Rad na brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik – upravljačka razina (STCW V/3).

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pomorcu koji:
– posjeduje svjedodžbu iz članka 67.a ovog Pravilnika
– je završio posebnu izobrazbu iz Priloga D50B ovoga Pravilnika
– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe sukladno programu iz Priloga C51B Pravilnika
– ima najmanje jedan mjesec plovidbene službe koja uključuje najmanje tri ukrcaja goriva na brodove koji prevoze terete na koje se primjenjuje IGF Pravilnik ili je sudjelovao u provedbi najmanje tri prekrcaja goriva na tankerima za ukapljene plinove, i
– ima najmanje tri mjeseca plovidbene službe u posljednjih pet godina na:

  • brodovima na koje se primjenjuje IGF Pravilnik; ili
  • tankerima koji kao teret prevoze goriva na koja se primjenjuje IGF Pravilnik; ili
  • brodovima koji kao gorivo koriste plinove ili goriva sa niskom točkom zapaljivosti.

(3) Uvjet iz stavka 2. ovoga članka u pogledu posebne izobrazbe odnosno polaganja ispita za
stjecanje odnosne svjedodžbe nisu dužni ispuniti članovi posade koji posjeduju svjedodžbu iz članka
66. ovoga Pravilnika, te koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. alineja 4. i 5. ovoga članka.

(4) Sudjelovanje pri ukrcaju ili prekrcaju goriva kako je propisano stavkom 2. ovog članka dokazuje
se potpisanom izjavom od strane zapovjednika broda, brodara, kompanije ili posrednika.

(5) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od 5 godina od dana izdavanja.