D8 – Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici-stroj do 1000kW

D8 – HR III/5 , “Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000kW u nacionalnoj plovidbi”

Tečaj traje 100 sati (10 dana).

Sastoji se od:

  • Brodska pogonska postrojenja,
  • Pomočni strojevi i uređaji,
  • Elektrika i automatika,
  • Pomorski propisi

Nakon 12 mjeseci plovidbe u gornjem zvanju može zatražiti ovlaštenje “Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000kW”.

D8 brevet (svjedodžba/ovlaštenje) ima rok valjanosti 5 godina od dana izdavanja.