D35 – Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u

D35 – “Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u”

Tečaj traje 18 sati (2 dana).

Sastoji se od:

  • Terestrička navigacija
  • Meteorologija
  • Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru
  • Sigurnost na ribarskom brodu
  • Rukovanje brodom i teretom-ulovom