D7 – Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4)

D7 – STCW III/4 – “Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici – Mazač”

Sukladno STCW Konvenciji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici mora biti upoznat sa slijedećim područjima:
– smještaj i način rada unutrašnjih komunikacijskih i alarmnih uređaja, a posebno onih koji se odnose na sustav gašenja požara plinom CO2;
– gdje su izlazi iz strojarnice i izlazi u slučaju nužde iz prostora strojarnice;
– način postupanja u slučaju da se otkrije požar, naplavljivanje (prodor mora), izlijevanje ulja ili drugi ozbiljni incident;
– smještaj i način upotrebe protupožarnih uređaja, mora znati dovesti pod tlak glavni protupožarni cjevovod korištenjem različitih pumpi te mora znati položaj i način zatvaranja ventila za brzo zatvaranje dotoka goriva i način zaustavljanja ventilatora;
– siguran način rukovanja vodonepropusnih vrata;
– način na koji se utvrđuje da li kotao radi ispravno, da li je razina vode unutar dozvoljenih granica, te mora znati održavati gorionik;
– položaj i način korištenja pumpnih sustava kao što su balastni sustavi, protupožarni sustavi, sustavi kaljuže itd.;
– zadovoljavajuće znanje u svezi funkcioniranja glavnih i pomoćnih strojnih sustava;
– znanje o zaštiti pri radu koje je u svezi s rutinskim poslovima u strojarnici, procedurama kod održavanja što uključuje ulazak u zatvorene prostore, korištenje uređaja za podizanje tereta, korištenje električnih aparata, prikladno odijevanje itd.;
– zahtjevi koji su u svezi s zaštitom morskog okoliša;
– osnovne procedure koje su u svezi s držanjem straže u strojarnici kao i sposobnost da očitava različite mjerne instrumente, da zna čemu služe, služeći se tablicom u kojoj su navedene nominalne vrijednosti;
– opreznost pri radu s kompresorima zraka, uređajima koji su pogonjeni njima itd.

Obilazak strojarnice i prostora kormilarskog uređaja

Član posade koji preuzima službu straže u plovidbi i u luci, 15-ak minuta prije preuzimanja straže započinje obilazak strojarnice i prostorije kormilarskog uređaja. Pregledavaju se svi pogonski parametri strojeva koji su u radu (tlakovi, temperature, nivoi ulja, voda, goriva itd.), te sve one stavke na koje je član posade dužan obratiti pozornost sukladno svojim dužnostima, a prema naputcima upravitelja stroja.
Nakon tog pregleda izmjenjuje mišljenje s članom posade od kojega preuzima stražu i izvještava časnika svoje straže o izvršenom pregledu te uočenim, ili od prethodnika prenesenim zapažanjima.
Sukladno naputcima upravitelja stroja, član posade tijekom službe straže obilazi strojarnicu te kormilarski uređaj.
Pola sata prije predaje straže popisuje parametre strojeva u radu koje predaje časniku straže radi upisa u dnevnik stroja. Član posade također za vrijeme obavljanja straže obavlja poslove koje mu naloži časnik straže.
Obavljanje straže u luci je nešto lakše budući da je smanjen broj strojeva u radu.

Tečaj D7 – član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici – mazač traje 16 sati (2 dana).

Sastoji se od:Telegraf - strojarnica

  • Obavljanje straže
  • Strojni sustavi
  • Mjere sigurnosti i zaštite okoliša
  • Osnove dizel motora

Nakon 6 mjeseci plovidbe u gornjem svojstvu može zatražiti Ovlaštenje (Brevet) “Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500KW u nacionalnoj plovidbi”.

Brevet D7 (svjedodžba/ovlaštenje) ima rok valjanosti 5 godina od dana izdavanja.