D51A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje polarni pravilnik – radna razina (STCW A-V/4)

Ovaj tečaj za rad na brodovima na kojima se primjenjuje Polarni Pravilnik (Polar Code) je u skladu sa zahtjevima STCW 1978 konvencije kao i svim nadopunama. Specifično se odnosi na odjeljak A-V/4 koji je od 1. srpnja 2018. obavezno ispoštovati za plovidbu polarna područja.

Polar Code area


Sigurnost brodova koji djeluju u oštrim, udaljenim i ranjivim polarnim područjima kao i zaštita netaknute okoline oko dva pola uvijek je bila stvar zabrinutosti za industriju brodova. Tijekom posljednjih desetljeća, pojačano topljenje leda i promjene okoliša dovode do duže plovidbene sezone za brodove, poboljšana dostupnost za otpremu i proširena uporaba brodskih ruta duž NEP-a (Sjeveroistočni prolaz) i NWP (sjeverozapadni prolaz). Trendovi i prognoze pokazuju da će se polarna plovidba povećavati tijekom sljedećih godina pa te izazove treba zadovoljiti bez ugrožavanja sigurnosti na moru.

Trening se osim teorijskog dijela odvija na Transas full mission bridge simulatorima koji omogućuju plovidbu na svim oblicima leda kao i rad na ledolomcu ili u suradnji sa ledolomcem. Kako naš trening centar posjeduje dva povezana full mission bridge simulatora osim simuliranih brodova unutar vježbe moguća je i direktna suradnja sa dva broda u polarnim uvjetima upravljanih od strane dva polaznika i nadziranih od naših stručnih instruktora na najmodernijoj tehnologiji.

polar code training
Polar code, ice navigation


Pozdravi sa broda u ledu od našeg predavača