D51A – Rad na brodovima na koje se primjenjuje polarni pravilnik – radna razina (STCW A-V/4)

Ovaj tečaj za rad na brodovima na kojima se primjenjuje Polarni Pravilnik (Polar Code) je u skladu sa zahtjevima STCW 1978 konvencije kao i svim nadopunama. Specifično se odnosi na odjeljak A-V/4 koji je od 1. srpnja 2018. obavezno ispoštovati za plovidbu polarna područja.

Polar Code area


Sigurnost brodova koji djeluju u oštrim, udaljenim i ranjivim polarnim područjima kao i zaštita netaknute okoline oko dva pola uvijek je bila stvar zabrinutosti za industriju brodova. Tijekom posljednjih desetljeća, pojačano topljenje leda i promjene okoliša dovode do duže plovidbene sezone za brodove, poboljšana dostupnost za otpremu i proširena uporaba brodskih ruta duž NEP-a (Sjeveroistočni prolaz) i NWP (sjeverozapadni prolaz). Trendovi i prognoze pokazuju da će se polarna plovidba povećavati tijekom sljedećih godina pa te izazove treba zadovoljiti bez ugrožavanja sigurnosti na moru.

Trening se osim teorijskog dijela odvija na Wärtsilä / Transas full mission bridge simulatorima koji omogućuju plovidbu na svim oblicima leda kao i rad na ledolomcu ili u suradnji sa ledolomcem. Kako naš trening centar posjeduje dva povezana full mission bridge simulatora osim simuliranih brodova unutar vježbe moguća je i direktna suradnja sa dva broda u polarnim uvjetima upravljanih od strane dva polaznika i nadziranih od naših stručnih instruktora na najmodernijoj tehnologiji.

polar code training
Polar code, ice navigation


Pozdravi sa broda u ledu od našeg predavača