D5 – Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT

Tečaj D5 – Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3) traje 156 sati.

Sastoji se od:

  • Terestrička navigacija
  • Osnove meteorologije
  • Manevriranje brodom i pravila o izbjegavanju sudara na moru
  • Sigurnost na moru
  • Rukovanje brodom i teretom
  • Engleski jezik

Za upis je potrebno:

  • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti,
  • Breveti D2, D6A, D11, D12, D17, D19, D44
  • 36 mjeseci navigacije u službi palube.

Nakon 12 mjeseci plovidbe u svojstvu časnika na brodu do 500 BT može zatražiti svjedodžbu za “Zapovjednika do 500BT u priobalnoj plovidbi”.

D5 brevet (svjedodžba/ovlaštenje) ima valjanost za razdoblje 5 godina od dana izdavanja.