D4 – Član posade koji čini dio plovidbene straže na palubi – Kormilar – (STCW II/4)

D4 brevet – Član posade koji čini dio plovidbene straže na palubi – Kormilar – (STCW II/2)

Tečaj traje 18 sati (2 dana)

Ssastoji se od:

  • Kormilarenje
  • Motrenje
  • Sudjelovanje u nadziranju i praćenju sigurne straže
  • Rad s opremom za nuždu i primjena postupaka u nuždi
  • Manevriranje s izbjegavanjem sudara na moru

Nakon 6 mjeseci plovidbe u svojstvu “Člana posade koji čini dio plovidbene straže na palubi – Kormilar” može zatražiti svjedodžbu “Zapovjednika broda do 50BRT”.

kormilo - kormilar

Kormilar

D4 brevet (svjedodžba/ovlaštenje) ima valjanost od 5 godina od dana izdavanja.